น้ำมันแมคคาเดเมีย 100%
ปริณาณ 500 มิลลิลิตร

1,250฿

ใช้ทาทั่วร่างกาย